Lanklaar (Dilsen-Stokkem)

Dilsen-Stokkem is gelegen in het oosten van de provincie Limburg, meer bepaald in het Maasland. Het grondgebied van Dilsen-Stokkem strekt zich uit van de voet van het Kempens plateau tot aan de Maas en wordt doorkruist door de Zuid-Willemsvaart en de N78. De gemeente telt vijf deelkernen, nl. Dilsen, Stokkem, Rotem, Elen en Lanklaar. Op 1 januari 2006 telde de gemeente Dilsen-Stokkem 19.106 inwoners.

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen behoort Dilsen-Stokkem tot het buitengebied en maakt het deel uit van een stedelijk netwerk op Vlaams niveau: 'Het Limburgs Mijngebied', alsook van een stedelijk netwerk op provinciaal niveau: 'Zuidelijk Maasland'. Dilsen-Stokkem werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tevens geselecteerd als economisch knooppunt.

Op het gewestplan werden in de stad Dilsen-Stokkem twee grote zones bestemd als industriegebied, met name de industriezone Lanklaar en de terreinen rond de voormalige zinkfabriek te Rotem.

Het industrieterrein Lanklaar, met een oppervlakte van 207 ha, is van nationaal belang en werd in de jaren '70 ontwikkeld ter compensatie van de afbouw van de steenkoolontginningsactiviteiten op het nabijgelegen mijnterrein van Eisden.

Het industrieterrein ligt aan de N75 en langs de Zuid-Willemsvaart. Het industrieterrein Lanklaar heeft sinds haar ontwikkeling een aantal belangrijke industriële bedrijven zoals Siemens, Rofix, Bandag en onlangs Teema International kunnen aantrekken. Een aantal bedrijven op het terrein kunnen genieten van de ligging langs het kanaal. Een nieuw bestemmingsplan 'Industrieterrein Lanklaar' werd opgesteld en goedgekeurd om de structuur van het industrieterrein af te stemmen op de huidige noden.

Bekijk hier de volledige lijst met bedrijven gelegen op het industrieterrein Lanklaar.

Bekijk hier de vrijstaande/bezette percelen van het industrieterrein Lanklaar.


Contact:
Gemeente Dilsen-Stokkem
De heer Peter De la haye
Architect - Stedenbouwkundige
tel. +32 89 79 08 25
peter.delahaye@dilsen-stokkem.be

Foto's
Lanklaar

Foto Lanklaar 1

Foto Lanklaar 2

Foto Lanklaar 3

Foto Lanklaar 4